Een klein stukje geschiedenis over hoe de mensheid in zijn algemeen tot een voorzittershamer is gekomen.

Van bijl naar hamer

De voorzittershamer stamt af van een scherpe tweebladige aks, die in de vroege Middeleeuwen en daarvóór onder meer gebruikt werd om mensen te straffen, als zij zich niet aan de regels van de volksvergadering hielden. Wie zonder permissie van de leider het woord nam, liep kans een stuk van zijn mantel te verliezen. Bij ernstiger vergrijpen, zoals openlijke geweldpleging tegen medevergaderaars, diende de rituele strijdbijl om van de daders een stuk vinger of het hoofd af te hakken. De evolutie van een scherpe strijdbijl naar een gepolijste, botte voorzittershamer waarmee uitsluitend op tafel wordt geslagen, weerspiegelt de 'beschaving van het vergaderen'. Dit beschavingsproces waarbij vergaderaars elkaar dwingen tot stabielere en subtielere vormen van zelfbeheersing, is nog steeds gaande.


Hoe deze hamer in het bezit van de Steunzolen is gekomen, is in de archieven niet te achterhalen, wel weten we echter dat deze hamer vanaf het moment dat hij boven tafel kwam geen vergadering gemist heeft.

 

Volgens de herinneringen van de alleroudste leden was Toon van Dongen onze eerste voorzitter, en achtereenvolgens waren onderstaande personen ooit ook voorzitter van de Steunzolen. (Helaas weten we de exacte volgorde niet meer)

Toon v Dongen
Wim vd Hurk
Cor Free
Marian van Turnhout (Kuipers)
Ad Schuurmans
Ton Boers
Sjef v Ierland
Arie Schouwenaars
Bram de Groote
Frank Hamers
Ron Smits
Piet-Hein vd Sande
Netty de Groote (Lips)
Mark van Spaandonk
Pierre Snels 
Johan Brouwers
Ed van de Zanden

De huidige voorzitter van CV De steunzolen is : Dennis van Stratum

 

 

 

 

Het bestuur van de steunzolen bestaat uit de volgend 5 personen.

 

Dennis van Stratum

Voorzitter 

Ed van de Zanden

Bestuurslid, archief

Mirabelle Fouchier

Penningmeester 

Marjolein Kruijzen - de Grootte      

Bestuurslid, communicatie en notuliste

Reinier Jacobs

Secretariaat, ICT